Neden Reklam Yapmalıyız? Reklamın Amaçları Nelerdir?

Firmaların faaliyetlerini uluslararası alanlara taşıması aynı sektörlerde rakip firmaların artması, tüketicilerin bilinçli hale gelmesi gibi faktörler mevcut pazar yapısını değiştirmiştir. Dolayısıyla reklam stratejilerinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Firmalar rakip firmalardan  daha fazla satış yapmak  için de ilk olarak mal ürün ve hizmetin özelliklerini tüketici hedef kitleye ifade eden etkili reklam yöntemlerine  başvururlar.

Reklamın Amaçları

  1. Mal, ürün ve verilen hizmet hakkında hedef kitleye bilgi vermek,
  2. Diğer rakiplere göre farklılık yaratmak,
  3. Reklamı yapılan malı ürünü satı alama isteği yaratmak ve satışları arttırmak,
  4. Malın ürünün  kullanımı hakkında tüketicilere bilgi vermek,
  5. Firmaların ürünlerle ilgili mesaj değişikliklerini tüketiciye ulaştırmak,
  6. Marka imajı yaratmak ve marka değerini yükseltmek,
  7. Mal ve üründeki kalite imajını korumak ve İşletmenin saygınlığını arttırmak.
  8. Tüketici alışkanlıklarını değiştirmek,
  9. Reklam veren firmanın saygınlığını korumak ve arttırmak.
Posted in: