Web Tasarım Terimleri

Web Tasarım Terimleri, web sitesi tasarımı oluşturmak için yapılan işlerin bütününe verilen ingilizce kelimedir. Web design “veb dizayn” olarak telaffuz edilir. Türkçeye web design gibi pek çok kelime girmiştir. Web design, website design, web design and development gibi pek çok İngilizce terim kullanmaktayız. Bu sayfada web design alanında çalışan, web sitesi hazırlatacak olan, yeni başlayanlar için basit bir sözlük oluşturalım istedik.

Web design infographic

Web design infographic

 • Accessibility
 • Bandwidth
 • Blog
 • Breadcrumb
 • Browser
 • CAPTCHA
 • Cascading Style Sheets
 • Content Management System
 • Content
 • Domain Name
 • Ecommerce
 • HTML
 • HTTP
 • HTTPS
  • Hyperlink
  • IP
  • JPG
  • Lorem Ipsum
  • Permalink
  • Pixel
  • PNG
  • Script
  • Subdomain
  • URI
  • URL
  • W3C
  • Web Application
  • Web designer
  • Web Developer

Web Design Terimleri

Accessibility:Erişilebilirlik, bir web sitesinin içeriğinin yetersizliği olan insanlar tarafından kullanma derecesini gösterir. Web sayfalarına sık sık aşağıdaki insanlar tarafından erişim güçlüğü yaşanır.

 • Görsel olarak zayıf
 • Duyma zorluğu çekenler sesi duyamazlar
 • Fiziksek olarak engelli olanlar
 • Renk körü insanlar

Bandwidth: Bant genişliği, zaman içerisinde web sitenizden istenen bir miktar veri miktarıdır. Bandwidth, saniyedeki kilobit (kbps) olarak ifade edilir.

Blog: Blog, Weblog kelimesinin kısaltmasıdır. Sık sık güncellenen web sayfası/sayfaları anlamında kullanılır. Günlük ya da “haberler” sayfalarına benzer.

Breadcrumb:Bir web sitesinin navigasyon parçası olarak, nerede olduğunuzu gösterir. “Hansel ve Gretel” masalı ile benzerlik gösterir. Breadcrumb daha çok sayfanın üstüne yakın bir yerde bulunur. Site hiyerarşisini ana sayfadan bulunduğunuz sayfaya kadar gösterir.

Browser:Web sayfalarını izlemye ve etkileşimli kullanmaya yarayan bilgisayar programıdır.

CAPTCHA:CAPTCHA,web formun bir parçası olup, formu dolduranın bilgisayar programı değil insan olduğunun tespitine yarar. CAPTCHA’nın amacı, web formlarından gelen spamleri azaltmaktır.

Cascading Style Sheets: CSS olarak da bilinir. Bir web sayfasının nasıl görüneceğini tanımlayan bir dildir. CSS, web sayfasında font, renk, düzen gibi özellikleri tanımlamaya yarar.

Content Management System: CMS olarak kullanılır, web sitesinde içeriğin tasarımdan ayrılarak, etkileşimli web sayfaları oluşturmaya ve yönetmeye yarayan, web tabanlı yazılımdır.

Content: İçerik web sitesinin temel maddesidir. Sayfanın detayını oluşturan metin ve grafiklerdir. Content sayfanın tasarmının düzeni ya da etkileşimi değildir.

Domain Name: Domain (etki alanı) internette IP adresi olarak bilinen numara ile haritalanmış web sayfasının bulunduğu bilgisayarın tanımlanmasında kullanılır. Domain, harf, rakam ve tire işareti (-) kombinasyonları ile satın alınabilir. Domain name” alan adı olarak da bilinir.

Ecommerce: Elektronik ticaret, eticaret. Ürün veya hizmetlerin web veya diğer online mekanizmalar üzerinden satılmasıdır. Bu tür sitelerin, ödemeleri kredi kartı veya paypal gibi online ödeme sistemleriyle kabul etmesi özellikleri vardır.

HTML, Hypertext Markup Language: Web sayfaları yazmaya yarayan dile verilen isimdir.

HTTP, Hypertext Transfer Protocol Web’de bilgi değişiminde kullanılan bir grup kuraldır.

HTTPS:HyperText Transfer Protocol over SSL kelimelerinin kısaltmasıdır. SSL Secure Socket Layer kelimelerinin kısaltmasıdır. Web sunusundan verilerin güvenli transferini sağlayan TCP/IP protokolüdür. HTTPS web sitelerinde banka bilgisi veya kredi kartı bilgisi gibi hassas verilerin toplanması sırasında kullanılır.

Hyperlink: Web sayfasında bir sayfanın diğer sayfa ile bağlanmasında kullanılır.

IP, Internet Protocol: Ağlarda (özellikle internette) verinin transferinde kullanılan paket-temelli protokoldür. IP adresleri nokta ile ayrılmış 4 ayrı rakamı ifade ederler. Bu numaralar bir alan adına dönüştürülürler.

JPEG, JPG: Düşük kayıp özelliği bulunan grafik formatıdır. Özellikle renkli imajlar ve fotoğraflarda kullanılır. Joint Photographic Experts Group kelimelerinden kısaltılmıştır.

Lorem Ipsum: Web tasarımcılar tarafından bir web sayfasındaki renkler, şekil ve duruşu göstermek için kullanılan aptal metinlere verilen isimdir. Placeholder text, yertutucu metin olarak da isimlendirilir.

Permalink: Permalink, “permanent link” kelimesinin kısaltmasıdır. Bir blog yazısını okuyucunun kolayca okuyabilmesi için bir linktir. Bir blogda pek çok yazı eklendiği için önceki okunan yazının kolayca hatırlanması için kullanılmıştır. Bugün SEO çalışmalarında bir zorunluluk haline gelmiştir.

Pixel: Bilgisayar monitöründeki bir noktadır. Monitörlerin çözünürlüğü inch başına piksel sayısı ile ölçülür.

PNG: PNG, Portable Network Graphics kelimelerinin kısaltmasıdır. Yüksek yoğunlukta sıkıştırılmış bilgisayar grafik formatına verilen isimdir.

Script: Web sayfasındaki sonuçları göstermeden oldukça farklı yaptırmayı sağlayan bir parça koddur. Dinamik web sayfaları yapmayı sağlar. Çoğunlukla kullanılan javascripttir.

Subdomain: Domain’in daha speksifik bir bölümüne verilen addır. Subdomain, yeni alan adı almaya gerek kalmadan web sitesini bölümlere ayırmayı sağlar. Örneğin: shop.webtasarimsitesi.com

URI:URI, Uniform Resource Identifier kelimelerinin kısaltmasıdır. Web sayfası ve nesnelerin kodlanmasında kullanılır.

URL: Uniform Resource Locator kelimelerinin kısaltması olup bir döküman veya diğer kaynakların adreslenmesinde kullanılır.

W3C: World Wide Web Consortium kısaltmasıdır, bu grup web’in arkasındaki teknolinin standartlarını belirler.

Web Application: Web uygulaması, sade bir web sayfasından fazlasıdır. Web sunucularında saklanan, veritabanı araçlarını kullanarak Javascript (Ajax veya Silverlight), PHP, ASP.NET vb programlama teknolojileri kullanılarak, kullanıcılarla etkileşimli web siteleri oluşturmaya yarayan programlardır.

Web designer: Web tasarımcı, web sayfalarını tasarlayan kişiye verilen isimdir. Web sitelerinin nasıl çalışacağından ziyade görünümlerin nasıl olacağına odaklanır. Bir Web Designer” aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmalıdır.

 • HTML
 • CSS
 • Tasarım (Design)
 • Proje yönetimi

Firmalar web tasarımcılardan, web programlama, veritabanları, uygulama geliştirme istemez. Ancak bazıları web sitesi ile ilgili her konu için web tasarımcı (Web designer”) kelimesini kullanır. Serbest çalışanlar kendilerini web tasarımcı olarak adlandırırlar. Meslek bilgilerinizi yazarken bu tür detaylarda dikkat etmelisiniz.

Web Developer: Web sayfalarını programlayanlara web programcısı Web Developer denir. Web developer web sayfasının nasıl çalışacağına odaklanır. HTML metin editörler, veritabanları ve programlama dillerini kullanır. Aşağıdaki alanlarda bilgi sahibidir.

 • HTML
 • CSS
 • Javascript, Ajax
 • PHP, ASP, Java, Perl, Python, C#, C++
 • MySQL, MSSQL
 • Proje yönetimi

Şirketler web progamcılarından web sitesinin görünümü üzerine çalışmasını istenmez.